بدنه از جنس فلز | اندازه توری پیچ تا پیچ: 51.9 سانتی متر