بدنه از جنس فلز | اندازه توری پیچ تا پیچ : 47 سانت