نصب در سیستم های تهویه مطبوع مانند سیستم های تامین هوای تازه استخر و هوای تازه سالن اجتماعات